Незалежна оцінка

ПП "Авто-Експрес"
м. Бориспіль, вул Дзержинского 3 оф. 26
тел./факс: (04595) 6-61-25

тел.: (067) 969-42-99
(067) 797-51-12
(067) 979-04-28
E-mail: ppavto-express@ukr.netОцінка майна, майнових прав (далі - оцінка майна) це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності. Фахівці нашого підприємства нададуть кваліфіковану допомогу в питаннях визначення вартості (оцінка): квартири; магазину; офісу; нежитлового приміщення; будинку житлового та нежитлового; будівлі ; споруди; незавершеного будівництва; передавальних пристроїв; транспортного засобу (машин); обладнання; механізмів; земельної ділянки (експертна грошова оцінка земельних ділянок (земельної ділянки)); товарів, запасів; необоротних активів в частині основних засобів (основні засоби), нематеріальних активів, незавершеного будівництва; матеріальних оборотних активів (запаси, товари), у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності.

В яких випадках необхідна оцінка?

Проведення оцінки майна є обов'язковим у таких випадках:

  1. створення підприємства (господарських товариств) на базі державного або комунального майна;
  2. реорганізація, банкрутство, ліквідація державних, комунальних підприємств або підприємств з часткою державного (комунального) майна;
  3. виділення або визначення частки в спільному майні, в якому є державна або комунальна частка;
  4. визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до нього вноситься майно господарських товариств з державною (комунальною) часткою, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника з складу такого товариства;
  5. приватизація та інше відчуження у встановлених законом випадках оренди, страхування державного (комунального) майна, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
  6. переоцінка основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
  7. оподаткування майна;
  8. Визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;

В інших випадках - за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

Послуги

Оцінка майна

1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі:
1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок.
1.2. Оцінка машин і обладнання.
1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів.
1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності:
2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).

Послуга

Вартість робіт

Строк виконання

Оцінка квартир (гаражів, паркінгів).

від 400 грн.

1 день

Оцінка землі.

400-500 грн.

1 день

Оцінка житлових будинків.

500-900 грн.

1 день

Оцінка комерційної нерухомості.

від 800 грн.

1-2 дні

Оцінка комерційної нерухомості
(державна або комунальна власність).

від 500 грн.

2 дні

Оцінка автомобілів.

від 250 грн.

1 день

Оцінка автомобілів після ДТП

від 550 грн.

від 1 дня

Оцінка обладнання.

від 500 грн.

від 1 дня

Оцінка підприємств, цінних паперів.

договірна

від 1 дня

 

Підстави для проведення оцінки

Оцінка нерухомості проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання - і замовником оцінки або на підставі рішення суду про призначення відповідної експертизи з оцінки майна. У випадках, зазначених у нормативно-правових актах з оцінки, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, суб'єкти оціночної діяльності - органи державної влади та органи місцевого самоврядування - проводять оцінку самостійно на підставі наказу керівника. Якщо ж законодавством передбачена обов'язковість проведення незалежної оцінки майна, то органи державної влади та органи місцевого самоврядування виступають замовниками проведення такої оцінки, шляхом укладення договору з оцінювачами, визначеними на конкурсних засадах, у порядку, встановленому законодавством.

 

Договір на проведення оцінки укладається в письмовій формі. Замовниками оцінки можуть бути власники майна або їх довірені особи. Замовник повинен забезпечити доступ до майна, що підлягає оцінці, дати йому необхідну і достовірну інформацію про об'єкт. До істотних умов договору на проведення оцінки майна відносяться наступні: перелік майна, що підлягає оцінці; мета проведення оцінки; вид вартості майна (яке підлягає визначенню); дата оцінки, термін виконання; розмір і порядок оплати, права та обов'язки сторін, умови про конфіденційність; відповідальність сторін, порядок врегулювання суперечок.

Законодавством або сторонами можуть бути передбачені й інші істотні умови.